Ga naar hoofdinhoud

We verbinden, organiseren en jagen aan

We werken in onze missie structureel samen met diverse organisaties en inwoners. Met deze partners zijn we te vinden in de werkvelden ‘buurt’, ‘onderwijs’, ‘sport’ en ‘zorg/sociaal domein’. Ook bemoeien we ons met de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.

We staan voor je klaar

Hoe?

De rollen die we aannemen zijn; aanjager, verbinder, en organisator.

Onze aanpak kiezen we altijd i.s.m. onze opdrachtgever (gemeente Heerenveen) per doelgroep op-maat waarbij we veel waarde hechten aan de gezegde ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Voor én samen met basisscholen
Voor én met voortgezet onderwijs scholen
Voor én samen met stichting caleidoscoop
Voor én samen met sportaanbieders

Buurtsportcoaches Heerenveen staat klaar voor:

Back To Top