Ga naar hoofdinhoud

Basisscholen

Jong geleerd, is oud gedaan. Leerlingen helpen vaardig in bewegen te worden hoort daarbij! Voor basisscholen bieden we daarom de mogelijkheid om een vakleerkracht in te huren voor goed bewegingsonderwijs.

Dit bieden we scholen

Dienst bewegingsonderwijs op basisscholen in gemeente Heerenveen

Basisscholen zijn verplicht om twee keer per week een les bewegingsonderwijs te verzorgen van in totaal min. 90 minuten. Voldoende gekwalificeerd personeel vinden kan lastig zijn. Om hierin te voorzien, bestaat de dienst bewegingsonderwijs.

Naast dat we vakleerkrachten inzetten, neemt team buurtsportcoaches het initiatief om beweeg activatie in/rondom de school mogelijk te maken in samenwerking met alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs in de gemeente.

Meer info?

Neem gerust contact op.

Wiebren Dijkstra
06 36 16 38 16 / wiebren@sportfryslan.nl

Back To Top